Oferta medyczna

|

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Badania diagnostyczne wykonywane w gabinecie

Badanie ostrości wzroku|Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego|Pachymetria|Badanie dna oka|Badanie przedniego odcinka|Badanie kąta przesączania|Ultrasonografia|Perymetria|Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia Komputerowa (SOCT)|Angio-OCT|Angiografia Fluoresceinowa
podstawowe badanie ostrości wzroku

Badanie ostrości wzroku

Podstawowe badanie w okulistyce, określające funkcję narządu wzroku i umożliwiające określenie ewentualnych wad refrakcji. Badanie to wykonuje się przy pomocy tablic do badania ostrości wzroku i kasety ze szkłami próbnymi. Znacznym ułatwieniem tego badania jest korzystanie z komputerowego autorefraktometru, który w ciągu kilkunastu sekund podaje nam wartości wady refrakcji (tzw. Komputerowe badanie refrakcji).

badania ciśnienia wewnątrzgałkowego za pomocą aparatu pomiarowego

Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego

Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe prowadzi do jaskry. Ciśnienie można mierzyć metodami kontaktowymi (w czasie badania końcówka aparatu dotyka do rogówki) - pomiar ciśnienia w oku odbywa się na drodze zmierzenia siły odkształcenia rogówki przez końcówkę aparatu pomiarowego, uciskającego na oko z siłą równoważącą ciśnienie wewnątrzgałkowe. W metodzie bezkontaktowej pomiar ciśnienia odbywa się przez mierzenie siły powietrza skierowanego w stronę rogówki, równoważonego przez ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Pachymetria - pomiar grubości rogówki

Grubość rogówki wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego. W przypadku, gdy rogówka jest cienka – wyniki pomiarów są zaniżone, w przypadku grubej rogówki – zawyżone. Stąd w przypadku pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego konieczne jest wykonanie pachymetrii dla ustalenia rzeczywistej wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego.

badanie dna oka w gabinecie Krzysztofa Dzięgielewskiego w Łodzi

Badanie dna oka

Siatkówka jest jedynym miejscem w naszym organizmie, gdzie możemy przy pomocy wziernika – oftalmoskopu (urządzenia optycznego ) lub specjalnych soczewek i lampy szczelinowej lub specjalnego wziernika nagłowowego, obejrzeć drobne naczynia krwionośne. Na podstawie tego badania można ocenić nie tylko schorzenia siatkówki, ale również stopień zaawansowania takich chorób, jak nadciśnienie tętnicze i cukrzyca

badanie przedniego odcinka w lampie szczelinowej łódź

Badanie przedniego odcinka

Przedni odcinek to część oka , do której zaliczamy: spojówkę, twardówkę, rogówkę, komorę przednią, tęczówkę i soczewkę. Niektórzy włączają tu też powieki jako aparat ochronny gałki ocznej. Przedni odcinek badamy w lampie szczelinowej – specjalnym mikroskopie, który umożliwia obejrzenie wyżej wymienionych części oka w znacznym powiększeniu

Badanie kąta przesączania

Badanie, które umożliwia nam ocenę kąta przesączania (kąta tęczówkowo - rogówkowo - twardówkowego). Badanie kąta jest niezbędne w określeniu typu jaskry i włączeniu właściwego leczenia. Wykonujemy je trójlustrem – specjalnym szkłem nagałkowym i przy użyciu spektralnej koherentnej tomografii komputerowej – umożliwia to nam dokładne wyliczenie wartości kąta przesączania.

ultrasonografia badanie okulistyczne łódź optyk

Ultrasonografia

Badanie struktur oka przy użyciu ultradźwięków. Szczególnie ważne badanie w przypadku braku przezierności ośrodków optycznych (przejrzała zaćma, bielmo rogówki, wylew krwi do ciała szklistego). Jest to badanie nieinwazyjne. Przy pomocy ultrasonografii możemy również obliczać moc soczewek wewnątrzgałkowych do wszczepienia w czasie operacji zaćmy (biometria) u pacjentów, u których nie można wykonać biometrii optycznej

perymetria badanie obszaru widzianego przez oko

Perymetria

Perymetr (polomierz) to urządzenie do badania obszaru widzianego przez oko. Ubytki w polu widzenia powstają na skutek zarówno chorób oka (jaskra, zator, zakrzep, odwarstwienie siatkówki) jak i ośrodkowego układu nerwowego - uszkodzeń drogi wzrokowej, uszkodzeń naczyniowych (poudarowych) i guzów wewnątrzczaszkowych. Badanie pola widzenia jest niezbędne w ocenie ewentualnej progresji zmian chorobowych.

Angio-OCT

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu obrazy uzyskane w badaniu SOCT umożliwiają przedstawienie unaczynienia siatkówki oraz przedstawienie jej struktur podzielonych na warstwy: powierzchowną, głęboką, choriokapilar oraz zewnętrzną siatkówki. Metoda ta jest szczególnie użyteczna w ocenie zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD), retinopatii cukrzycowej , zakrzepów i różnych patologii siatkówki i nerwu wzrokowego. Jako metoda nieinwazyjna może być wykonywana również u kobiet w ciąży. W ten sposób powinny być monitorowane ciężarne z cukrzycą.

Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia Komputerowa (SOCT)

Metoda pozwalające poprzez analizę wiązki światła odbijanego przez struktury siatkówki na wizualizację poszczególnych warstw siatkówki i naczyniówki. Dzięki tej metodzie możemy rozpoznać takie patologie, jak: trakcje szklistkowo-siatkówkowe, otwory w plamce, błony nasiatkówkowe, obrzęk siatkówki różnego pochodzenia, neowaskularyzację naczyniówkową. Dzięki temu badaniu możemy również w sposób ilościowy ocenić różne patologie, gdyż umożliwia ona pomiary grubości siatkówki i wielkości zmian. Ocena grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL) jest obecnie standardem w ocenie progresji jaskry. Specjalna przystawka umożliwia nam także ocenę przedniego odcinka – rogówki, kąta przesączania, tęczówki oraz mierzenie grubości rogówki (pachymetria)

Angiografia Fluoresceinowa

Metoda wprowadzona do okulistyki w 1960 i pozwalająca w sposób dynamiczny ocenić przepływ przez naczynia i ich uszkodzenie. Jest to metoda inwazyjna i polega na seryjnym wykonywaniu zdjęć po dożylnym podaniu fluoresceiny. Jeżeli istnieją wskazania do wykonania tego badania jest ono wykonywane w Klinice Jasne Błonia.

Wszystkie zabiegi okulistyczne wykonywane są w Klinice okulistycznej Jasne Błonia

Umów się na wizytę

 693 215 520

Czekamy na Twój telefon w dni robocze od 9:00 do 18:00

Zarejestruj się

 ON-LINE

Wybierz specjalistę, datę i zapisz się on-line